Colaboran

Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Unitat d’Igualtat. Universitat de València
Unidad de Igualdad. Universidad Miguel Hernández de Elche
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Universitat de València
Máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad. Universitat de València
Institució Alfons el Magnànim. Centre valencià d’estudis i investigació
Caixa Popular