Colaboran

Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Unitat d’Igualtat. Universitat de València
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Universitat de València
Máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad. Universitat de València
Institució Alfons el Magnànim. Centre valencià d’estudis i investigació
Caixa Popular