Organizan

Facultat de Ciències Socials. Universitat de València
Associació Valenciana d’Antropologia